Moderne servicefartøy

Spesialister innen maritim support og AHTS‎

Les mer

Servicefartøy

Effektiv transport og anleggsservice langs hele kysten på Vestlandet

Effektiv transport
og anleggsservice
langs hele kysten av Vestlandet

ROV Argus 75
Ned til 1000 meter
for umiddelbar inspeksjon

Tjenester

  • Fortøyningsarbeid
  • Ankerhandling
  • Slepeoppdrag
  • Fraktoppdrag 
  • Frakt av rullende last ( Betongbiler,lastebiler osv)
  • Dykkertjenester

 

Kontaktinformasjon

SAMBA AS
​Besøksadresse
Røtingavegen 4
5216 Lepsøy
TLF: 922 22 100
 
Eirik Haugland       Henny Agnethe Berland    
​Daglig Leder              Økonomiansvarlig             
Mob: 901 41 647        Mob: 906 71 610               
eirik@samba.no         hab@samba.no
 
Emil Tetlie Brimsholm 
Mannskapsansvarlig
Mob: 938 29 420
etb@samba.no