MS Molly

MS Molly går i dag som fortøyningsfartøy innen havbruksnæringen, fartøyet er spesielt egnet til å håndtere anker og fortøyninger opp mot kobblinsplater og rammer. med tanke på fartøyet sitt lave dekk akterut, er det lett å handtere utstyr over akterenden. samtidig trenger du ikke å ta hensyn til vinsjgangen på baugen, dette gjør at du får en god utnyttelsegrad av dekksarealet på fartøyet. fartøyet egner seg også godt innen en avlusingsopperasjoner med tanke på lavt fribord på babord akter, dette gjør at du kan gå rett på merdkanten uten noe trinn. Molly har hatt en rekke oppdrag innen Offshore / Onshore der en har bistått rigger med supplering montering og vedlikeholdsarbeid samt å skifte thruster på rigger.

  • Samba AS - Bilde
  • Ms Molly under et fortøyningdoppdrag

Molly er også godt egnet til fortøynings jobber med sin robuste dekksutrustning. 100 tons vinsj og 2 stk 2 tons nokker. Kran forut 140TM og kran akter 70TM

Dekksutstyr

Dimensjoner 25.5m x 9,6m
Kran Forut Heila 140 TM ny 2013
Kran Akterut Heila 70 TM
Ankerhandling vinsj 100t
hjelpe vinsj 5 t
2 stk nokker 2t
Slepekrok 25t

Maskineri

Hovedmotorer 2 stk Cummins KTA19 a 500hp
Genset hydraulikk/power Cummins N855
Genset power Hatz 41
Diesel Bunkring 100m3 m/25m3 I timen
Vann Bunkring 50 m3 m/ 25m3 I timen
Baug propell 250 hp ny i 2013

 

Andre servicefartøy

Samba AS - Bilde

MS Samba

Samba AS - Bilde

MS Fox Fighter

MS Fox Challenger

MS Fox Challenger

MS Tørres bilde

FOX Tørres

Kontaktinformasjon

SAMBA AS
​Besøksadresse
Røtingavegen 4
5216 Lepsøy
TLF: 922 22 100