Tjenester

Servicefartøy

Samba AS - Bilde

Vi utfører blant annet:

 • Forankringstjenester
 • Avlusing med Termolicher
 • Rovtjenester 
 • Transport av levende rensefisk
 • Kaibygging
 • Slep og assiatanse
 • Lekterhandtering 
 • Transport av kontruksjoner og utstyr 
 • Transport av rullende last (Betogbiler,Lastebiler, gravemaskiner OSV

Se alle våre servicefartøy.

Forankringtjenester

 Vi utfører alt innen forankring i henhold til Nytek-forskriften innen akvakulturt og marinaer med anker opp til 20 tonn og har bred erfaring innen dette feltet.  Våre fartøy, henholdsvis MS MollyMS Fox Fighter og Fox Challenger, alle fartøy er  utrustet med robuste vinsjer og kraner. I tillegg til sin styrke har alle vinsjer god taukapasitet, noe som er med å effektivisere fortøyningsarbeidet.

 • 3 fartøy
 • 100 tonns vinsjer, 2 kraner
 • Opptaking, utsetting, inspeksjon og kvalitetssikring
 • ROV inspeksjoner og undervannsoperasjoner
 • ROV-drilling ned til 500 meters dybde

Rov Tjenester

Samba as kan tilby rov-tjenester innen flere områder, vi er opptatt av at kunde skal få mest mulig korrekt informasjon og at det er bra kvalitet over arbeidet som blir utført. Vi bruker HD Kamera på alle rovene sånn at dokumentasjonen blir best mulig, alle oppdragene vi utfører blir tatt opp og lagret på en server, som kunden får tilgang til, der kan en gå inn i ettertid å følge Roven Sekund for sekund.

Vi har 5 rover i porteføljen vår:

 1. Argus rover
 2. Argus mini
 3. video ray
 4. Fox driller

Argus rover

Argus rover er konteinerbasert i en 20 fot konteiner, det gjør at den er mobil til og ta med på flere forskjellige båter, den er utstyrt med sonar, manipulator med rotor, posisjoneringsutstyr fra Kongsberg og 1500 meter med kabel.

Argus Mini

Disse er montert på henholdsvis Fox Chaser og Fox Hunter. Fox Chaser og Fox Hunter har en toppfart på 60 knop, det gjør at vi kan mobilisere raskt. Begge rovene er utstyrt med posisjonerings utsyr, manipulator og 750 meter kabel.

Fox Driller 

Er et konsept utviklet av samba as, den kan borre hull og montere bolter ned til 500 dyp.

https://vimeo.com/227212277

Video-ray

Er en mindre rov, som egner seg til inspeksjon ned til 100 Meter.

Kontaktinformasjon

SAMBA AS
​Besøksadresse
Røtingavegen 4
5216 Lepsøy
TLF: 922 22 100