Samba AS - Bilde

Tjenester

Servicefartøy

Vi utfører blant annet:

 • Forankringstjenester
 • Fortøyningsarbeid
 • Servicearbeid innen havbruk
 • Avlusing med Termolicher
 • ROV-tjenester 
 • Dykking
 • Transport av levende rensefisk
 • Kaibygging
 • Slep og assiatanse
 • Lekterhåndtering 
 • Transport av kontruksjoner og utstyr 
 • Transport av rullende last (Betongbiler, Lastebiler, Gravemaskiner osv)

Se alle våre servicefartøy.

Forankringstjenester

Vi utfører alt innen forankring i henhold til Nytek-forskriften innen akvakultur og marinaer med anker opp til 20 tonn, og har bred erfaring innen dette feltet.  Våre fartøy, henholdsvis MS MollyMS Fox Fighter og Fox Challenger, er utrustet med robuste vinsjer og kraner. I tillegg til sin styrke har alle vinsjer god taukapasitet, noe som er med å effektivisere fortøyningsarbeidet.

 • 3 fartøy
 • 100 tonns vinsjer, 2 kraner
 • Opptaking, utsetting, inspeksjon og kvalitetssikring
 • ROV inspeksjoner og undervannsoperasjoner
 • ROV-drilling ned til 500 meters dybde

Rov Tjenester

Samba Marin AS kan tilby ROV-tjenester innen flere områder. Vi er opptatt av at våre kunder skal få mest mulig korrekt informasjon, og at det er bra kvalitet over arbeidet som blir utført. Vi bruker HD Kamera på alle ROV-ene slik at dokumentasjonen blir best mulig. Alle oppdragene vi utfører blir tatt opp og lagret på en server som kunden får tilgang til, der kunden kan gå inn i ettertid og følge ROV-en sekund for sekund.

Vi har 5 rover i porteføljen vår:

Argus Rover

Argus rover er konteinerbasert i en 20 fot konteiner, det gjør at den er mobil og kan tas med på forskjellige båter. Den er utstyrt med sonar, manipulator med rotor, posisjoneringsutstyr fra Kongsberg og 1500 meter med kabel.

Argus Mini

Disse er montert på henholdsvis Fox Chaser og Fox Hunter. Fox Chaser og Fox Hunter har en toppfart på 60 knop som gjør at vi kan mobilisere raskt. Begge rovene er utstyrt med posisjonerings utsyr, manipulator og 750 meter kabel.

Fox Driller 

Er et konsept utviklet av Samba Marin AS som kan bore hull og montere bolter ned til 500 meters dyp.

Video-ray

Er en mindre ROV som egner seg til inspeksjon ned til 100 Meter.

Kontaktinformasjon

SAMBA MARIN AS
​Besøksadresse
Røtingavegen 4
5216 Lepsøy
TLF: 922 22 100
E-post: post@samba.no